vår filosofi

om djur och natur

(del 2)

 

Visste du att industriell och storskalig köttproduktion är en av de mest miljöbelastande och energikrävande samhällsaktiviteterna som finns – fullt jämförbar med transporter och avfallsproduktion? Men när du väljer att köpa småskaligt svenskt ekologiskt kött gör du tvärtom stor nytta för miljön, både i Sverige och i andra delar av världen.

Lokalt bidrar du till friskare luft och vatten, och till att mindre gifter släpps ut i naturen i form av bekämpningsmedel och konstgödsel. På vår ekogård mumsar djuren på naturbete och obesprutat gräs och vallfoder från den egna gården, istället för hårt besprutat och energikrävande foder transporterat från andra sidan jordklotet. 

Globalt bidrar du dessutom till minskad skövling och förgiftning av regnskog i länder som Brasilien – regnskog som används antingen som betesmark för köttproduktion eller till att odla kraftfoder åt konventionellt uppfödda djur i andra länder, inklusive Sverige. Du bidrar också till minskade klimatutsläpp, genom minskade långväga transporter av både djur (importerat kött) och foder (till uppfödning). På Skogsåkra Gård är alla våra transporter lokala; djuren transporteras aldrig mer än tio mil/1.5 timme.

Visste du att det är klimatsmart att köpa svenskt kött? Klimatutsläppen från produktionen av småskaligt svenskt ekologiskt och naturbeteskött är ännu lägre, bland annat genom att gödseln effektivt återanvänds till vallen som växtnäring.

Våra betande djur bidrar också till att hålla de svenska landskapen öppna och till att fåglar, bin och blommor trivs. De hagmarker och blomsterängar som vi hjälper till att hålla öppna har dessutom höga kultur- och skönhetsvärden, de är ju själva sinnebilden för ”svensk sommar” och en picknick i det gröna! Också den biologiska mångfalden värnas när du stöder vårt lantbruk – faktiskt är den svenska naturbetesmarken fullt jämförbar med regnskogen när det gäller artrikedom!


Självklart använder Skogsåkra Gård också grön el som vi köper från Varbergsortens elkraft, där vi är delägare till ett vindkraftverk.


TILLBAKA TILL ’VÅR FILOSOFI OM DJUR OCH NATUR

del 2: vi värnar om naturen - både lokalt och globalt

BLOMSTERÄNGAR

De är själva sinnebilden för svensk sommar. Tack vare betande djur hålls landskapen öppna!