vår filosofi

om djur och natur

(del 3)

 

Det är inte bara bondens försörjning som är beroende av att du köper svenskt – även veterinärer, djurskötare, slaktare, styckare, charkuterister, transportörer och butiksmedarbetare påverkas av var våra livsmedel produceras. När du väljer svenskt kött och charkuterier skapar det helt enkelt arbetstillfällen i Sverige.

Om vi vill fortsätta njuta av öppna landskap och de fördelar dessa ger oss (artrikedom, pollinering och vackra landskap till exempel) så måste det finnas bönder som sköter om markerna och har betande djur. Här har eko-bonden en särskilt viktig roll, eftersom eko-djuren i mycket större utsträckning är ute och betar på de mest värdefulla områdena – naturbetesmarker, hagar och ekologiskt odlade gräsmarker.


Tyvärr minskar antalet svenska bönder år efter år.  Det är svårt för den svenska bonden – och särskilt ekobonden – att prismässigt konkurrera med det industriellt massproducerade köttet som säljs väldigt billigt i affärerna. Svenskt kött, och särskilt svenskt ekologiskt kött, är dyrare eftersom det kostar mer att ta hand om djuren och miljön. Fråga dig själv hur det kan komma sig att det importerade köttet är så billigt, när det dessutom borde ha en ökad kostnad på grund av långväga transporter? Svaret är att man kan pressa priset så lågt genom att strunta i djurskydd, miljö och klimatutsläpp.


De senaste åren har den inhemska produktionen av nötkött stadigt minskat medan importen av utländskt nötkött ökat. Visste du att sedan 2012 är mer än hälften av det nötkött som säljs i Sverige importerat? I praktiken innebär detta att många svenskar med sina kronor och ören röstar på sämre djurhållning och bristande djurskydd, förorening av natur och ökade klimatutsläpp. Så vill vi väl ändå inte ha det?


Än så länge representerar den ekologiska nötköttsproduktionen endast kring 16 procent av den totala produktionen i Sverige. Genom att köpa svenskt eko-kött från oss, eller andra eko-bönder, hjälper du till att skydda djur och natur och öka efterfrågan på ekologiskt. Du hjälper också till att skapa arbetstillfällen i Sverige!


TILLBAKA TILL ’VÅR FILOSOFI OM DJUR OCH NATUR


HANDLA SVENSKT

Det är många yrkesgrupper som påverkas av var våra livsmedel produceras.

del 3: vi värnar om levande landsbygd och jobb